Ogrodzenie budowlane a regulacje prawne

Każdy plac budowy powinien być odpowiednio zorganizowany i zabezpieczony. W kwestii bezpieczeństwa kluczową rolę odgrywa ogrodzenie budowlane, które stanowi barierę między terenem, na którym trwają prace, a obszarem zewnętrznym. Zasady BHP uwzględnione zostały w szczegółowych zapisach Kodeksu pracy oraz Prawa budowlanego.

Kwestia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami prawnymi

Na placu budowlanym muszą być spełnione warunki, które gwarantują maksimum bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i osobom postronnym. Proces budowlany jest uregulowany przepisami Prawa Budowlanego. Kwestie bezpieczeństwa regulowane są przede wszystkim przez Kodeks pracy i rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo jest ogrodzenie. W tym przypadku jednak ogrodzenia spełnia kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim organizuje i wyznacza teren, na którym trwają prace budowlane. Co więcej, jest jednym z elementów zabezpieczenia placu budowy oraz osób znajdujących się w jego okolicy. Ogrodzenie budowlane powinno mieć wysokość co najmniej 1,5 m. Powinno zostać wykonane w sposób solidny i wytrzymały.

Warto przy tym dodać, że również szczegółowe warunki stawiania ogrodzenia zostały uwzględnione w zapisach prawnych i regulacjach. Ogrodzenie powinno znajdować się w odpowiedniej odległości od innych obiektów. Przykładowo, w strefach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości odległość ogrodzenia od budynku powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości, z której podczas pracy mogą spaść materiały budowlane lub narzędzia. Odległość to może być mniejsza w przypadku zwartej zabudowy miejskiej, ale tylko w sytuacji, gdy zastosowane inne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie terenu przed ewentualnym spadaniem przedmiotów.

Leave a Reply