Czy tymczasowe ogrodzenia placu budowy są obowiązkowe?

Tymczasowe ogrodzenia placu budowy są wymagane przepisami prawa. Kierownik budowy powinien zadbać o wypełnienie tego obowiązku, a także odpowiednio zagospodarować plac robót i zabezpieczyć go. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wynajem ogrodzenia, co pozwala na spore oszczędności. Co jeszcze trzeba wiedzieć o ogrodzeniach placu budowy?

Tymczasowe ogrodzenie placu budowy czy stałe?

Przepisy nie regulują kwestii, czy ogrodzenie placu budowy ma być tymczasowe, czy stałe. Jednak ze względu na ograniczony budżet to ostatnie wydaje się mniej zasadne. Ponadto trzeba pamiętać, że na teren budowy często wjeżdżają wielkogabarytowe maszyny, dlatego potrzebna jest brama, która ten wjazd im umożliwi. Wynajem ogrodzeń, zwłaszcza tymczasowych, wydaje się więc najlepszym wyjściem. Wystarczy gotowy płot, panel ażurowy czy nawet pleciona siatka, żeby plac robót był zabezpieczony, a prawny obowiązek zrealizowany.

Jakie warunki musi spełniać ogrodzenie placu budowy?

Ogrodzenie placu budowy musi być wykonane tak, żeby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość takiego płotu powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Należy również pamiętać o innych przepisach bezpieczeństwa i zwracać uwagę na to, żeby materiały budowlane nie było składowane bliżej niż w odległości 0,75 m od płotu.

Jeżeli na placu budowy powstaje wysoki budynek, z którego w trakcie robót mogą spadać przedmioty, materiały czy narzędzia budowlane, ogrodzenie musi się znajdować w odległości minimum 1/10 wysokości budowli. W przypadku zwartej zabudowy miejskiej odległość ogrodzenia od budynku może być mniejsza, ale ustawodawca wymaga wówczas zastosowanie innych zabezpieczeń przed spadającymi przedmiotami.

Zdarzają się również sytuacje, w których ogrodzenie placu budowy nie jest możliwe (np. w przypadku domów znajdujących się bezpośrednio przy ulicy). Konieczne jest wówczas oznakowanie terenu objętego pracami za pomocą tablic ostrzegawczych.

Leave a Reply